TRƯỜNG MẦM NON LIÊN CƠ THÀNH PHỐ

Trường Mầm non Liên Cơ Thành Phố được thành lập theo Quyết định số 194/TCCB, ngày 31 tháng 3 năm 1997 của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên, trường nằm trên tổ 34 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Trong những năm qua nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện. Từ ngày thành lập trường đến nay, nhiều năm nhà trường đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Tháng 03 năm 2014 trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tháng 10/2015 trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành địa phương trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

- Nhà trường đã xây dựng khu vui chơi liên hoàn phát triển vận động cho trẻ thuận tiện tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất. Môi trường xung quanh trường lớp sạch, đẹp, an toàn cho trẻ tham gia các hoạt động, đồ dùng đồ chơi ngoài trời đa dạng, phong phú.

* Công tác quản lý

- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ, nhóm, lớp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định của Điều lệ trường Mầm non và Pháp lệnh Cán bộ công chức.

- Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ GDĐT quy định, không cắt xén chương trình.

- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.

- Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước.

* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB GV NV: 62; Trong đó: CBQL: 03, GV: 42, y tế: 01, kế toán :01, văn thư : 01, cô nuôi: 10, bảo vệ: 02, lao công: 02.

- Tổng số Đảng viên : 15 đồng chí

- Lãnh đạo trường nhiều năm trong ngành có kinh nghiệm trong công tác quản lý, phó hiệu trường phụ trách chuyên môn trực tiếp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng có nhiều thuận lợi.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, có tinh thần học hỏi, giúp đở, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

* Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

- Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.

- Tổ chức Đảng, các đoàn thể

Chi bộ: Trường có chi bộ gồm 15 đảng viên. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi hộ trong sạch vững mạnh và chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng bộ tặng giấy khen.

+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất xắc.

* Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

-Tổng số trẻ:

+ Nhà trẻ: 121 trẻ

+ Mẫu giáo 3 tuổi: 137 trẻ.

+ Mẫu giáo 4 tuổi: 137 trẻ

+ Mẫu giáo 5 tuổi: 175 trẻ

Tỷ lệ chuyên cần: trẻ 5 tuổi 95% , trẻ 3- 4 tuổi và nhà trẻ 90%

* Cơ sở vật chất

- Trường có 2 điểm trường với 20 nhóm, lớp

- Là trường mầm non sạch đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.