Nhà trường có tổng diện tích 5131,5m2 và có 02 điểm trường, Điểm trung tâm đặt tại tổ 34 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên có diện tích 4031,5m2, Điểm trường 2 đặt tại tổ 18 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên có diện tích 1100 m2. Đảm bảo diện tích sử dụng là 8,8m2/trẻ. Trường có 20 phòng học/20 nhóm, lớp, có đủ các phòng chức năng theo Điều lệ trường Mầm non. Nhà trường trú trọng việc tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng điều kiện thực hiện mục tiêu giáo dục.