Thống kê
Hôm nay : 15
Tháng 08 : 1.200
Năm 2022 : 14.337

Hội thi giáo viên dậy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021

Một số hình ảnh các cô giáo tham dự phần thi trình bầy biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ 

Một số hình ảnh các cô giáo tham dự phần thi trình bầy biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ tại cơ sở năm học 2020-2021


Tác giả: Thanh Huệ
Nguồn: Mầm non Liên cơ tp